ultimativno rešenje

sparkom maloprodajni program

sertifikovani maloprodajni softver

Hermes je distributer SPARKOM softverskog rešenja za koje vršimo instalaciju, obuku i tehničku podršku svojim klijentima.

Softver u potpunosti prilagodljiv potrebama Vašeg poslovanja u skladu sa novim sistemom eFiskalizacije. Pruža mogućnost izrade svih vrsta fiskalnih računa i tipova transakcjia u B2B i B2C prodaji.

Predviđena podrška za dolazeći sistem eFaktura!

Softver je prilagodljiv za rad sa više prodajnih mesta.

Postanite KORISNIK programskog rešenja Sparkom VP, elektronskog sistema za izdavanje računa(ESIR), AKREDITOVANOG od strane Poreske uprave Republike Srbije.

Elektronski sistem za izdavanje računa(ESIR) je obavezan element u novoj fiskalizaciji.

Rok za prelazak na novu fiskalizaciju je od 01.11.2021.godine do 30.04.2022.godine.


- jednostavano korisničko okruženje
- pretraga artikala po šifri, nazivu ili bar-kodu artikla
- izdavanje gotovinskih i avansnih računa
- popusti na pojedinačne proizvode ili ceo iznos računa

kompletno robno-materijalno knjigovodstvo

Pored osnovnog unosa i prodaje artikala, SPARKOM nudi mogućnost da formira:

- Račun
- Predračun
- Otpremnicu
- Kalkulaciju
- Nivelaciju
- Prijemnicu
- Komisionu prijemnicu
- Rezervaciju kupcu
-...

Pored predefinisanih tipova dokumenta, po dogovoru je moguće dodavanje dodatnih funkcionalnosti vezanih za vaše poslovanje.

kompletan set potrebnih izveštaja

Prodaja i vođenje lagera ne bi bili kompletni bez izveštaja koji program može da generiše:

- Lager lista
- Kartica robe
- Promet artikala
- Dnevni promet
- Izveštaj PDV
- Knjiga izlaznih računa
- Knjiga ulaznih računa
- Izveštaj nivelacije
- Pomoć za naručivanje koji shodno količini prodatih artikala i stanju magacina predlaže trebovanje
-...

Pored predefinisanih izveštaja, po dogovoru je moguće dodavanje dodatnih funkcionalnosti vezanih za vaše poslovanje.

cenovnik i uslovi korišćenja


U okviru mesečne pretplate se dobija besplatna nadogradnja na novije verzije programskog rešenja kao i tehnička podrška putem telefona ili daljinskog pristupa vašem računaru u radno vreme servisa(8-16h).

Program je modularan i dostupni su sledeći moduli koji se mogu kombinovati po želji:

1. Maloprodaja - 11 eur mesečno + PDV (izdavanje maloprodajnih fiskalni računa, avansni računi, periodični izveštaj, izveštaj artikala, dnevni izveštaj...)

2. Dokumenti - 5 eur mesečno + PDV (računi, predračni, nivelacije, kalkulacije, otpremnice, radni nalozi...)

3. Izveštaji - 5 eur mesečno + PDV (lager liste, izveštaji PDV-a, detaljni izveštaji o prometu, knjiga ulaznih i izlaznih računa, konto kartice)

4. eFakture - 7 eur mesečno + PDV (prijem i slanje elektronskih faktura, *za ovaj modul je neophodan i modul Dokumenti)

5. OnLine pristup - 10 eur mesečno + PDV (smeštanje programa na naš Cloud server čime je moguće daljinska manipulacija i rad sa celim sistemom iz udaljene kancelarije/kuće, osim izdavanja fiskalnih računa)

6. B2B konekcija sa vašim web sajtom - 10 eur mesečno + PDV (mogućnost povezivanja sa vašim sajom za porudžbine zarad automatizacije izrade računa)

7. Auto dokumenta - 10 eur mesečno + PDV (omogućava kreiranje i slanje velikog broja dokumenata u zadatim vremenskim intervalima. Dokumenta koja možete poslati su: račun, predračun, ponuda...)